محصولات

در اینجا می‌خواهیم شما را با ویژگی‌های انواع جنین‌های سینا فناوران ماندگار آشنا کنیم.

جنین ممتاز نژاد جرزی

گاو نژاد جرزی√ درصد چربی شیر بالاتر (حدود ۵ تا ۶ درصد) در مقایسه با هلشتاین (حدود ۲ تا ۳ درصد)

√ کمتر بودن هزینه‌های نگهداری دام در نژاد جرزی (۲۰ تا ۲۵ درصد) نسبت به هلشتاین

√ کمتر بودن هزینه های دامپزشکی (30%) نژاد جرزی به خصوص هزینه‌های ورم پستان (پستان کوچک‌تر) و لنگش (وزن کمتر حیوان) نسبت به هلشتاین

جنین ممتاز نژاد سیمنتال

نژاد گاو سیمنتال√ کیفیت بیشتر شیر (۲۵ درصد بیشتر) نسبت به هلشتاین

√ وزن گیری بالاتر (روزانه ۱ تا ۱.۴ کیلوگرم) نسبت به هلشتاین

√ پایین‌تر بودن هزینه‌های دامپزشکی و نگهداری حیوان تا حدود ۱۰% نسبت به هلشتاین

جنین ممتاز نژادهای گوشتی

نژاد گاو گوشتیمهمترین شاخص های اقتصادی سه نژاد شاروله، لیموزین و آکیتن:

√ بازده لاشه مناسبتر (۶۵ درصد) نسبت به هلشتاین (۵۰ درصد)

√ وزن گوساله‌های نر نژادهای مذکور در سن ۱۶ ماهگی حدود ۸۰۰ کیلوگرم (هلشتاین در همین سن ۵۵۰ کیلوگرم)